Osiguranje vozila

Dunav osiguranje logo

Obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti je pokrivena građansko – pravna odgovornost za štetu koju vozač motornog vozila prouzrokuje prema trećim licima upotrebom motornog vozila.
To znači da ukoliko imate polisu AO i prouzrokujete štetu svojim motornim vozilom, nastalu štetu trećem licu nećete platiti Vi, već osiguravajuća kuća čiju ste polisu uzeli.

Naš partner je osiguravajuće društvo Dunav osiguranje.
Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju. Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete trećem licu dužan je da nadoknadi vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu.

U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.

Važno je da znate

Kao vozač morate posebno da vodite računa o sledećem:

  • Koristite vozilo u skladu sa njegovom namenom; upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
  • Ne sedajte za volan vozila ako Vam je oduzeta vozačka dozvola ili izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom
  • Ne upravljajte vozilom pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava
  • Ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami
  • Ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno
  • Ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode, a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja Vam garantuje polisa osiguranja od autoodgovornosti.

 

Zeleni karton

Pored obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, kod nas možete izvaditi i zelenu kartu osiguranja. Ako putujete u inostranstvo vozilom domaće registracije neophodno je da posedujete zelenu kartu osiguranja.

Van granica Srbije ne važi domaća polisa osiguranja, pa zelena karta osiguranja u inostгanstvu ima važnost kao polisa osiguranja u Srbiji.

Zelena karta osiguranja je u inostranstvu dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje autoodgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva.

Zelenu kartu osiguranja izdaje osiguravajuce društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od autoodgovornosti.

Zelena karta osiguranja važi u svim zemljama sa kojima Srbija ima potpisan sporazum i važi do isteka premije obaveznog osiguranja.